Wanneer heb je baat bij NORMA?

  • Als je als toezichthouder (functionaris gegevensbescherming) behoefte hebt aan ondersteuning in je toezichthoudende rol;
  • Als je de missie van je organisatie op het gebied van privacy en gegevensbescherming periodiek wilt bespreken met het strategisch management en/of bestuur middels een aansprekend dashboard;
  • Als je de ambities van de organisatie graag terug wilt zien in een duidelijk dashboard;
  • Als je de stappen naar een hoger niveau in privacy volwassenheid wil bijhouden;
  • Als je gestructureerd met jouw privacy officer(s), privacy manager, security officer, etc. de huidige stand van zaken wil bespreken en vastleggen.

Kortom: NORMA stelt jou als Functionaris Gegevensbescherming nog beter in staat om inhoud en invulling te geven aan je wettelijke verankerde toezichthoudende rol. ‘NORMA’ is Latijn voor normen. NORMA is toegespitst op de Algemene verordening gegevensbescherming, maar er kan ook op eenvoudige wijze andere relevante regelgeving, normen en standaarden worden opgenomen. Bijvoorbeeld voor de zorg: de Wet op de geneeskundige behandeling (Wgbo) en NEN7510, of voor de overheid: de BIO.

Met NORMA kan in beeld worden gebracht:

  • welke normen de organisatie ten aanzien van privacy en gegevensbescherming hanteert;
  • welke (beleids)ambities aan die normen gekoppeld zijn;
  • wat de actuele stand van zaken qua realisatie is.
  • wat de stand van zaken was op moment x.

Doelgroep

NORMA is bedoeld voor interne toezichthouders, functionarissen gegevensbescherming (AVG en Wpg) maar kan ook gebruikt worden door projectleiders, privacydeskundigen, kwaliteitsfunctionarissen en programmamanagers voor het uitvoeren van projecten of een programma gericht op het ontwikkelen van privacy en gegevensbescherming.

Prijzen

Een jaarlicentie voor NORMA kost € 1.200,00. Binnen deze licentie kan gekozen worden voor één set van normen, ofwel de AVG ofwel de Wpg. Een extra normenset is beschikbaar tegen een meerprijs van € 300,00 exclusief btw.