Klik hier om in te loggen als u al een account heeft.

Praktische tips

Pas op met verwijderen van normen of normspecificaties omdat dit onder andere ten koste gaat van de reeds ingebouwd PDCA cyclus die organisaties hanteren. Wel kan een norm of kunnen normspecificaties op "niet van toepassing" worden gezet of worden herbenoemd en kunnen nieuwe normen en normspecificaties worden toegevoegd. Zorg er dan wel voor dat het totaal aantal normen niet ten koste van de overzichtelijkheid van het dashboard. Worden normen of normspecificaties op "niet van toepassing" gezet kan logischerwijs nooit het hoogste volwassenheidsniveau van privacy en gegevensbescherming worden bereikt   

Bij 'NORMA periodiek bijwerken en gebruikenwordt aangegeven de gehanteerde omschrijvingen, prioritering en status regelmatig na te gaan. Geadviseerd wordt dat voor de omschrijvingen en de prioritering minimaal jaarlijks te doen en te koppelen aan de beleidscyclus van de organisatie maar het nagaan van de status vaker.  

Zorg ervoor dat de prioritering t.a.v. de normspecificaties die wordt gehanteerd samen met het management is bepaald, daarover (aantoonbare) instemming is verkregen en de besluitvorming gedocumenteerd is.

Spreek van tevoren met het management af wie de informatie uit NORMA ontvangt.

Het verdient aanbeveling prioriteit ‘nu’ te koppelen aan die normspecificaties die concrete onomwonden wettelijke verplichtingen inhouden (aangeduid met 'basisspecificatie'). Zo lang deze met ‘nu’ geïndiceerde normspecificaties niet de status ‘op orde’ hebben blijft de norm in het dashboard op rood staan.  

NORMA houdt geen historie vast. Maak, omdat wijzigingen en aanvullingen die je in NORMA doorvoert de oorspronkelijke tekst overschrijven, van zowel alle normen en normspecificaties als van het dashboard een kopie en sla op in jouw eigen systeem.

 In NORMA kan per normspecificatie een verwijzing worden opgenomen naar bronnen waarin bewijsmateriaal terug te vinden is. Dit kan handig zijn bij het terugzoeken van besluiten en documenten.

Neem geen persoonsgegevens op in NORMA anders dan actiehouders. Aanbevolen wordt met de combinatie van functie en initialen te werken.   

Eerder hebben voldaan aan normspecificaties en normen kunnen als het ware terugvallen. Doe op dit punt aan verwachtingenmanagement wanneer het dashboard een negatieve tendens laat zien.