Klik hier om in te loggen als u al een account heeft.

Handleiding

Nadat je een account hebt gekregen kun je inloggen. Heb je die nog niet vraag die via het Frijlande linkje onderaan de homepage aan. Omdat je NORMA initieel moet vullen met verschillende waarden ga je aan de hand van de volgende punten. 

Dashboard opslaan

NORMA genereert een dashboard waarin alle normen, een samenvattende status, het actuele niveau waarop privacy en gegevensbescherming zich bevindt en de beleidsambitie gevisualiseerd zijn. Bij elke mutatie bijvoorbeeld wanneer statussen worden bijgewerkt, wordt het dashboard bijgewerkt. Het actuele dashboard kan op elk moment worden opgeslagen en als PDF worden gedownload. Als je de eerste keer NORMA gebruikt zie je nog geen dashboard. Logisch want je moet NORMA eerst configureren. 

Normen en normspecificaties

Je ziet standaard 13 normen om AVG compliance aan te tonen. Op verzoek kunnen er Wpg normen toegevoegd worden om Wpg compliance aan te tonen.

Door op de norm te klikken zie je per norm de bijbehorende beschrijving en een set van meerdere normspecificaties. Je kunt de normen en/of normspecificaties qua tekst wilt wijzigen, aanvullen of eventueel nieuwe toevoegen. Haal geen normen en/of normspecificaties weg. Dit gaat ten koste van het ingebouwde verband gaan.

Je kunt middels de ‘pijltjes’ ook de volgorde van normen en normspecificaties aanpassen. Je zult vernemen dat de normspecificaties in ‘zwaarte’ oplopen corresponderend met de stappen waar privacy en gegevensbescherming zich kunnen bevinden. Je kunt bovenstaande ook op een later moment via ‘Dashboard configureren’ aanpassen, verplaatsen en toevoegen.  

Legenda vastleggen

Door middel van de knop ‘Legenda aanpassen’ kun je de standaard gedefinieerde niveaus van privacy en gegevensbescherming desgewenst aanpassen. Aan de stappen zijn kleuren toegevoegd. De eerste is rood (er wordt nog niet voldaan aan wat wettelijk minimaal vereist is), de overige variëren in groen om daarmee de groei in AVG compliance uit te drukken.      

Dashboard

Je ziet in het menu een knop ‘Dashboard’ verschijnen. Op het dashboard zijn nu nog geen meters zichtbaar en is nog geen samenvattende statustekst te zien. Dat komt omdat er nog geen actuele status is opgegeven.

Dat kan door in het dashboard per normspecificatie op ‘status bewerken’ te klikken en een keuze te maken uit de passende prioriteit en de huidige status.

Je kan vier vormen van prioritering instellen: ‘Nu’, ‘Binnen afzienbare tijd’, ‘Later’ en ‘Niet van toepassing’. Standaard zijn deze al voor je gevuld met de volgende waarden: ‘Nu’, ‘binnen 2 en 3 jaar’, ‘binnen 3 en 5 jaar’ en ‘Niet van toepassing’. Deze waarden kun je wijzigen. Standaard zijn alle zogenaamde ‘basisnormspecificaties ingesteld met een prioriteit ‘Nu’. Dit zijn normspecificaties waarvan Frijlande van mening is dat iedere organisatie dit minimaal op orde moet hebben. Alle overige normspecificaties zijn een vrije keuze en tonen de mate van AVG compliance aan.

Er worden drie status opties aangeboden. Normspecificaties met de prioriteit ‘Niet van toepassing’ hoef je niet van een status te voorzien.

Heb je alle normspecificaties van een status voorzien kun je per norm een totaalbeeld ingeven die op het dashboard getoond wordt. Dat kan door in het dashboard op elke norm te klikken en per norm een keuze te maken uit het icoontje dat je wordt getoond die de totale status van de norm het best benaderd, i.c.m. een korte omschrijving van de stand van zaken.

Nu zijn in het dashboard wel de meters zichtbaar. Het algoritme achter NORMA is zo gebouwd dat des te meer aan de normspecificaties wordt voldaan, de kleur van de norm ‘groener’ wordt tenzij de met ‘nu’ geprioriteerde normspecificaties nog niet de status ‘op orde’ hebben. Het metertje kleurt dan rood.  Zijn normspecificaties ‘niet van toepassing’ verklaard zal de bijbehorende norm niet op het hoogste volwassenheidsniveau van privacy en gegevensbescherming inkleuren.